کف سابی

info{at}kafsabe.com

09193296470

تهران

کف سابی

کف سابی نعمت زاده

خدمات کف سابی

   کف سابی  
از رزین کف سابی ماده ای است هم رنگ سنگ که برای پوشش دهی رگ های سنگ و نیز پوشش دهی درزهای ما بین سنگ ها و موزائیک ها مورد استفاده قرار میگیرد. این عملیات بعد از کف سابی اولیه کف انجام میگیرد. رزین کف سابی در همتراز کردن و شفافیت سنگ نیز تاثیر گذار است. از رزین کف سابی در کارخانجات سنگ بری نیز استفاده میشود.
     

کف سابی و نماشویی

کف سابی و نماشویی نعمت زاده

نماشویی
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار