کف سابی

info{at}kafsabe.com

09193296470

تهران

کف سابی

کف سابی نعمت زاده

خدمات کف سابی

   کف سابی
در مواقعی که با روش های سنتی و معمول یعنی با استفاده از روش های دستی نتوان اقدام به یکدست کردن و تمیز کردن کف کرد میبایست از دستگاههای کف سابی و فردی متخصص در این زمینه که مهرات کافی در امر کف سابی را دارد و به آن کف ساب میگویند استفاده کرد. فرد کف ساب با استفاده از دستگاه کف سابی سطح سنگ ها و کاشی های کف را یکدست و صاف کرده و کثیفی های و زبری سنگ را ازبین برده و زیبایی و جلا به کف ساختمان میدهد.
     

کف سابی و نماشویی

کف سابی و نماشویی نعمت زاده

نماشویی
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار